สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008266
ISBN 9786162073014
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number นว ป361ท 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • ปิยะพร ศักดิ์เกษม.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2554.
  บรรณลักษณ์ 441 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • นวนิยายไทย.
 • ปิยะพร ศักดิ์เกษม.
 • ทางสายธาร / ปิยะพร ศักดิ์เกษม.
 • นวนิยายไทย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59777802  นว ป361ท 2555  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7816]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold