สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008188
ISBN 9786161203672
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 923.1593 ค111ห 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
 • ชื่อเรื่อง
 • 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
 • พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558
  บรรณลักษณ์ 253 หน้า: ภาพประกอบ
  หัวเรื่องทั่วไป
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา -- ไทย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การศึกษาและการสอน
 • โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
 • 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ / โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา -- ไทย
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การศึกษาและการสอน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59158004  923.1593 ค111ห 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7738]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold