สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008144
ISBN 9786167634463
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 341.247 ส582ห 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • สุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
 • ชื่อเรื่อง
 • 500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม ; บรรณาธิการ, สุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • ห้าร้อยเรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
  บรรณลักษณ์ 71 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่องบุคคล
 • Asean economic community
 • Asean
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ประชาคมอาเซียน
 • สมาคมอาเซียน
 • หัวเรื่องทั่วไป
 • การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ประชาคมอาเซียน
 • อาเซียน
 • Information
 • กลุ่มประเทศอาเซียน
 • สมาคมอาเซียน
 • หัวเรื่องที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
 • เวียดนาม
 • ไทย
 • กลุ่มประเทศอาเซียน
 • กัมพูชา
 • บรูไน
 • พม่า
 • ฟิลิปปินส์
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • สิงคโปร์
 • สุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
 • 500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม ; บรรณาธิการ, สุวิทย์ ตราสุวรรณ์.
 • ห้าร้อยเรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน
 • Asean economic community
 • Asean
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ประชาคมอาเซียน
 • สมาคมอาเซียน
 • การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ประชาคมอาเซียน
 • อาเซียน
 • Information
 • กลุ่มประเทศอาเซียน
 • สมาคมอาเซียน
 • เวียดนาม
 • ไทย
 • กลุ่มประเทศอาเซียน
 • กัมพูชา
 • บรูไน
 • พม่า
 • ฟิลิปปินส์
 • มาเลเซีย
 • ลาว
 • สิงคโปร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59932000  341.247 ส582ห 2555  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7694]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold