สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008118 00009896
ISBN 9789740330912
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.31 ช113ท 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์ และคณะ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง / ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
  บรรณลักษณ์ 305 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสสลับ.
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสตรง.
 • วงจรไฟฟ้า.
 • กระแสไฟฟ้าสลับ.
 • ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์ และคณะ.
 • ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง / ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์.
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสสลับ.
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสตรง.
 • วงจรไฟฟ้า.
 • กระแสไฟฟ้าสลับ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59572620  621.31 ช113ท 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  61856845  621.31 ช113ท 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7668]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold