สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007198 00007199
ISBN 9789740324621
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 659.2 จ347ย 2552
ชื่อผู้แต่ง
 • จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ / โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
  บรรณลักษณ์ 540 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การประชาสัมพันธ์
 • การสื่อสาร
 • โฆษณา
 • จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
 • ยุทธวิธีการประชาสัมพันธ์ /โดย จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
 • การประชาสัมพันธ์
 • การสื่อสาร
 • โฆษณา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  556785032  659.2 จ347ย 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  556787690 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  659.2 จ347ย 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7171]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold