สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000752,ฉ.1 00000753,ฉ.3
ISBN 9746371177
DC Call Number 808.066651 บ249จ 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • บังอร สว่างวโรรส.
 • ชื่อเรื่อง
 • จดหมายธุรกิจและบันทึกสั้น / บังอร สว่างวโรรส.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2544.
  บรรณลักษณ์ 237 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • จดหมายธุรกิจ
 • การเขียนจดหมาย.
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • บังอร สว่างวโรรส.
 • จดหมายธุรกิจและบันทึกสั้น / บังอร สว่างวโรรส.
 • จดหมายธุรกิจ
 • การเขียนจดหมาย.
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200970167634 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   808.066651 บ249จ 2544 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32200992787254 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   808.066651 บ249จ 2544 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [716]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold