สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000749
ISBN 9745123137
DC Call Number 808.066651 ฟ412ห 2538
ชื่อผู้แต่ง
 • ฟิตซ์เจอรัลด์, ไมเคิล
 • ชื่อเรื่อง
 • 101 business letters II / Michael and Candace Fitzgerald ; เรียบเรียงโดย รชฎาพร.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
  บรรณลักษณ์ 239 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • จดหมายธุรกิจ
 • การเขียนจดหมาย.
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ฟิตซ์เจอรัล, แคนเดซ,
 • รชฎาพร,
 • ฟิตซ์เจอรัลด์, ไมเคิล
 • 101 business letters II / Michael and Candace Fitzgerald ; เรียบเรียงโดย รชฎาพร.
 • จดหมายธุรกิจ
 • การเขียนจดหมาย.
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ฟิตซ์เจอรัล, แคนเดซ,
 • รชฎาพร,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200916723476   808.066651 ฟ412ห 2538  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [713]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold