สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00006289 00006290
ISBN 0954027507 (paperback)80954027506 (paperback)
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.1325216 S642K 2001
ชื่อผู้แต่ง
 • Smith, Stuart Ernest.
 • ชื่อเรื่อง
 • Keynotes for pilots : J.A.A. cpl(A) skill test pt. 1 / Stuart Ernest Smith, Michael Thomas Groves.
 • พิมพลักษณ์.l.] : Keynotes Aviation Ltd, 2001.
  บรรณลักษณ์ 49 p.
  ผู้แต่งเพิ่ม
 • Groves, Michael Thomas.
 • Smith, Stuart Ernest.
 • Keynotes for pilots : J.A.A. cpl(A) skill test pt. 1 / Stuart Ernest Smith, Michael Thomas Groves.
 • Groves, Michael Thomas.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555169236  629.1325216 S642K 2001  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
   2. [ ขอจอง ]  555129018  629.1325216 S642K 2001 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
  [6975]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold