สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00006283 00006284
ISBN 095402754x
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.1325216 S642K 2002
ชื่อผู้แต่ง
 • Smith, Stuart Ernest.
 • ชื่อเรื่อง
 • Keynotes for pilots : multi-crew co-operation / Stuart Ernest Smith
 • พิมพลักษณ์ [S.l.] : Keynotes Aviation Ltd, 2002.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Flight crews.
 • Smith, Stuart Ernest.
 • Keynotes for pilots : multi-crew co-operation / Stuart Ernest Smith
 • Flight crews.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555769698  629.1325216 S642K 2002  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
   2. [ ขอจอง ]  555985834  629.1325216 S642K 2002 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
  [6972]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold