สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00006253
ISBN 9789740329398
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.13092 ส918ห 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • สฤษฎิ์พร ภิบาลกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • 53 ปี กับการบิน / สฤษฎิ์พร ภิบาลกุล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
  บรรณลักษณ์ 684 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การบิน.
 • สฤษฎิ์พร ภิบาลกุล
 • 53 ปี กับการบิน / สฤษฎิ์พร ภิบาลกุล
 • การบิน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555523898  629.13092 ส918ห 2555  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [6965]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold