สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00006151 00006152
ISBN 0632052953 CIP entry
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.1324 Q17C 2000
ชื่อผู้แต่ง
 • Quantick, R
 • ชื่อเรื่อง
 • Climatology for airline pilots / R. Quantick.
 • ครั้งที่พิมพ์ 1st ed.
  พิมพลักษณ์ Malden, MA : Blackwell Science, 2000.
  หมายเหตุ Includes bibliographical references and index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Meteorology in aeronautics.
 • Climatology.
 • Quantick, R
 • Climatology for airline pilots / R. Quantick.
 • Meteorology in aeronautics.
 • Climatology.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555169414  629.1324 Q17C 2000  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
   2. [ ขอจอง ]  555787876  629.1324 Q17C 2000 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
  [6901]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold