สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00006070 00006071
ISBN 0632053356 (pbk.)
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 344.103 U552A 2000
ชื่อผู้แต่ง
 • Underdown, R. B.
 • ชื่อเรื่อง
 • Aviation law for pilots.
 • ครั้งที่พิมพ์ 10th ed., R.B. Underdown and Tony Palmer.
  พิมพลักษณ์ Oxford : Blackwell Scientific, 2000.
  บรรณลักษณ์ xvi, 224 p. ; 25 cm.
  หมายเหตุ Includes index.
  ผู้แต่งเพิ่ม
 • Palmer, Tony.
 • Underdown, R. B.
 • Aviation law for pilots.
 • Palmer, Tony.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555125810  344.103 U552A 2000  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
   2. [ ขอจอง ]  555723892  344.103 U552A 2000 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
  [6862]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold