สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00001178,ฉ.2
ISBN 9745759082
DC Call Number 425.2 น665ภ 2546
ชื่อผู้แต่ง
 • นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ = English for specific purposes / นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546.
  บรรณลักษณ์ 172 หน้า ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
 • จดหมายธุรกิจ
 • นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
 • ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ = English for specific purposes / นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
 • จดหมายธุรกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200938761874 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   425.2 น665ภ 2546  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [677]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold