สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00001174
ISBN 9746398407
DC Call Number 418.02 ด181ท 2541
ชื่อผู้แต่ง
 • ดวงตา สุพล
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีและกลวิธีการแปล = Theory and strategies of translation / ดวงตา สุพล
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Theory and strategies of translation.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
  บรรณลักษณ์ 108 หน้า.
  หมายเหตุ เนื้อหามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การแปลและการตีความ
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • ดวงตา สุพล
 • ทฤษฎีและกลวิธีการแปล = Theory and strategies of translation / ดวงตา สุพล
 • Theory and strategies of translation.
 • การแปลและการตีความ
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200992763252 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   418.02 ด181ท 2541  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [673]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold