สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00005812 00005813
ISBN 9789740326472
DC Call Number 302.2244 อ176ภ 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • อวยพร พานิช
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ...[และคนอื่น ๆ]
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
  บรรณลักษณ์ 362 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การสื่อทางภาษา.
 • การสื่อสาร.
 • การเขียน.
 • การสื่อข่าวและเขียนข่าว.
 • ภาษา.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต,
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์,
 • ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์,
 • ไศลทิพย์ จารุภูมิ,
 • อวยพร พานิช
 • ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ...[และคนอื่น ๆ]
 • การสื่อทางภาษา.
 • การสื่อสาร.
 • การเขียน.
 • การสื่อข่าวและเขียนข่าว.
 • ภาษา.
 • อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต,
 • อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์,
 • ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์,
 • ไศลทิพย์ จารุภูมิ,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  554189852  302.2244 อ176ภ 2553  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  554305496 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  302.2244 อ176ภ 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [6668]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold