สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00001096
ISBN 9748329313
DC Call Number 502 บ253น 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • บัญชา ธนบุญสมบัติ
 • ชื่อเรื่อง
 • Know how & know why : เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากข่าว และ เรื่องราวรอบตัว / บัญชา ธนบุญสมบัติ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ป่น), 2544.
  บรรณลักษณ์ 131 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • วิทยาศาสตร์ -- รวมเรื่อง.
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • บัญชา ธนบุญสมบัติ
 • Know how & know why : เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากข่าว และ เรื่องราวรอบตัว / บัญชา ธนบุญสมบัติ
 • วิทยาศาสตร์ -- รวมเรื่อง.
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200992909096 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   502 บ253น 2544  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [626]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold