สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00012392,ฉ.1 00012393,ฉ.2
DC Call Number 658.56 พ866ห 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • พลูพร แสงบางปลา
 • ชื่อเรื่อง
 • 5 ส : เสาหลัก 5 ประการ สู่คุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / โดย พูลพร แสงบางปลา, ถวิลวดีบุรีกุล และ ทรงศักดิ์ บุรีกุล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
  บรรณลักษณ์ 140 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
  หัวเรื่องทั่วไป
 • กิจกรรม 5 ส
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ถวิลวดี บุรีกุล
 • ทรงศักดิ์ บุรีกุล
 • พลูพร แสงบางปลา
 • 5 ส : เสาหลัก 5 ประการ สู่คุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / โดย พูลพร แสงบางปลา, ถวิลวดีบุรีกุล และ ทรงศักดิ์ บุรีกุล
 • กิจกรรม 5 ส
 • ถวิลวดี บุรีกุล
 • ทรงศักดิ์ บุรีกุล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201010989 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  658.56 พ866ห 2544 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  201058169 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  658.56 พ866ห 2544 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [5953]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold