สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000988,ฉ.1 00000989,ฉ.2 00000990,ฉ.3 00003205,ฉ.4
ISBN 974918470X
DC Call Number 302.23 ก234ท 2547
ชื่อผู้แต่ง
 • กาญจนา แก้วเทพ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาสื่อสารมวลชน / กาญจนา แก้วเทพ.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • สื่อสารมวลชน :
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Higher Press, 2547.
  บรรณลักษณ์ 415 หน้า : ตาราง.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • สื่อมวลชน
 • การสื่อสาร.
 • Reject Resource(ทรัพยากรถูกจำหน่าย)
 • กาญจนา แก้วเทพ.
 • ทฤษฎีและแนวทางการศึกษาสื่อสารมวลชน / กาญจนา แก้วเทพ.
 • สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา.
 • สื่อมวลชน
 • การสื่อสาร.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200972529636 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   302.23 ก234ท 2547 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32200967492123 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   302.23 ก234ท 2547 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  32200936585290 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   302.23 ก234ท 2547 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   4. [ ขอจอง ]  32200970747676 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   302.23 ก234ท 2547 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [559]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold