สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000986
ISBN 9743334327
DC Call Number 302.2244 ภ483 2543
ชื่อเรื่อง
 • ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ... [และคนอื่น ๆ]
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
  บรรณลักษณ์ 362 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การสื่อทางภาษา.
 • การสื่อสาร.
 • ภาษา.
 • การเขียน
 • การสื่อข่าวและการเขียนข่าว.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อวยพร พานิช.
 • ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร / อวยพร พานิช ... [และคนอื่น ๆ]
 • การสื่อทางภาษา.
 • การสื่อสาร.
 • ภาษา.
 • การเขียน
 • การสื่อข่าวและการเขียนข่าว.
 • อวยพร พานิช.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200970949076 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   302.2244 ภ483 2543  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [557]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold