สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000916
ISBN 9748673588
DC Call Number 346.086 ช882ย 2543
ชื่อผู้แต่ง
 • ไชยยศ เหมะรัชตะ
 • ชื่อเรื่อง
 • ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543.
  บรรณลักษณ์ หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ประกันภัย.
 • กฎหมายประกันภัย.
 • ประกันภัย.
 • ไชยยศ เหมะรัชตะ
 • ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ประกันภัย / ไชยยศ เหมะรัชตะ
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ประกันภัย.
 • กฎหมายประกันภัย.
 • ประกันภัย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200996365892 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   346.086 ช882ย 2543 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [519]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold