สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00011239,ล.2
DC Call Number 621.3815 ธ395ด 2534
ชื่อผู้แต่ง
 • ธวัชชัย เลื่อนฉวี
 • ชื่อเรื่อง
 • ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 2 / ธวัชชัย เลื่อนฉวี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : 23 บุ๊คเซนเตอร์, 2534.
  บรรณลักษณ์ 191 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
 • ธวัชชัย เลื่อนฉวี
 • ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 2 / ธวัชชัย เลื่อนฉวี
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201034985 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  621.3815 ธ395ด 2534 ล.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [5111]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold