สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00011196
ISBN 9747970082
DC Call Number 621.3192 บ145ท 2543
ชื่อผู้แต่ง
 • บรรจง จันทมาศ
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง / บรรจง จันทมาศ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 12.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543.
  บรรณลักษณ์ 186 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่องทั่วไป
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสตรง
 • กระแสไฟตรง
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • บรรจง จันทมาศ
 • ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง / บรรจง จันทมาศ
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสตรง
 • กระแสไฟตรง
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201056149  621.3192 บ145ท 2543  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [5071]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold