สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000843
ISBN 9742220204
DC Call Number 895.912 ม113ห 2539
ชื่อผู้แต่ง
 • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
 • ชื่อเรื่อง
 • หลวงจำเนียรเดินทาง / โดย ศรีอยุธยา.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2539.
  บรรณลักษณ์ 126 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • บทละครไทย.
 • มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว,
 • หลวงจำเนียรเดินทาง / โดย ศรีอยุธยา.
 • บทละครไทย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200938329016 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   895.912 ม113ห 2539  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [470]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold