สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000836
ISBN 9746395025
DC Call Number 351.1 ก219ข 2541
ชื่อผู้แต่ง
 • กระมล ทองธรรมชาติ
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้าราชการไทย : ความสำนึกและอุดมการณ์ / กระมล ทองธรรมชาติ, พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
  บรรณลักษณ์ 213 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ข้าราชการ
 • จิตสำนึก
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว,
 • กระมล ทองธรรมชาติ
 • ข้าราชการไทย : ความสำนึกและอุดมการณ์ / กระมล ทองธรรมชาติ, พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว.
 • ข้าราชการ
 • จิตสำนึก
 • พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว,
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200932121074 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   351.1 ก219ข 2541  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [465]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold