สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00010184
DC Call Number 636.7 น251ด 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • นริศ เต็งชัยศรี
 • ชื่อเรื่อง
 • ด้วยรักและผูกพัน...กับมะหมา4ขา / นริศ เต็งชัยศรี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
  บรรณลักษณ์ เ ล่ม : ภาพประกอบ
  หมายเหตุ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ60ปี
  หัวเรื่องทั่วไป
 • สุนัข -- การเลี้ยง
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • นริศ เต็งชัยศรี
 • ด้วยรักและผูกพัน...กับมะหมา4ขา / นริศ เต็งชัยศรี
 • สุนัข -- การเลี้ยง
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201010145898 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  636.7 น251ด 2550  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [4173]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold