สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00010162
ISBN 9789740931799
DC Call Number 688.6 ส727ภ 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • สิรินาถ จริยโชติเลิศ
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาชนะบรรจุอาหาร / สิรินาถ จริยโชติเลิศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
  บรรณลักษณ์ 37 หน้า : ภาพประกอบ
  หมายเหตุ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 60 ปี
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาชนะบรรจุอาหาร
 • บรรจุภัณฑ์ -- มาตรฐาน
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สิรินาถ จริยโชติเลิศ
 • ภาชนะบรรจุอาหาร / สิรินาถ จริยโชติเลิศ
 • ภาชนะบรรจุอาหาร
 • บรรจุภัณฑ์ -- มาตรฐาน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201036747292  688.6 ส727ภ 2550  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [4151]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold