สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000678
ISBN 9747215829
DC Call Number 306.3 ห111 2544
ชื่อเรื่อง
 • 60 ปี ฉัตรทิพย์ นาถสุภา / ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
  บรรณลักษณ์ 287 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่อง
 • ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
 • หัวเรื่องทั่วไป
 • สังคมไทย.
 • สังคมกับวัฒนธรรม
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง.
 • วัฒนธรรมชุมชน
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 • 60 ปี ฉัตรทิพย์ นาถสุภา / ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,
 • สังคมไทย.
 • สังคมกับวัฒนธรรม
 • เศรษฐศาสตร์การเมือง.
 • วัฒนธรรมชุมชน
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200994543672 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   306.3 ห111 2544  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [388]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold