สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00004698
ISBN 97897494129920
DC Call Number 895.911 จ35จ 2549
ชื่อเรื่องแบบฉบับ
 • จินดามณี
 • ชื่อเรื่อง
 • จินดามณี ฉบับหมอบรัดเล
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • หนังสือ ประถม ก กา แจกลูกอักษร แลจินดามุนี กับประถมมาลาแลปทานุกรม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2549.
  บรรณลักษณ์ 159 หน้า : ภาพประกอบ.
  หมายเหตุ แบบเรียนภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  หัวเรื่องทั่วไป
 • จินดามณี.
 • ภาษาไทย -- แบบเรียน.
 • จินดามณี
 • จินดามณี ฉบับหมอบรัดเล
 • หนังสือ ประถม ก กา แจกลูกอักษร แลจินดามุนี กับประถมมาลาแลปทานุกรม
 • จินดามณี.
 • ภาษาไทย -- แบบเรียน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201054325212   895.911 จ35จ 2549  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [3716]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold