สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00004691
ISBN 9789749898796
DC Call Number 700.74 น347ห 2550
ชื่อรายงานการประชุม
 • นิทรรศการจิตรกรรมขนาดเล็ก "68 ดวงใจถวายพระพร ธ ผู้ครองใจไทยทั่วหล้า"
 • ชื่อเรื่อง
 • 68 ดวงใจถวายพระพร ธ ผู้ครองใจไทยทั่วหล้า : นิทรรศการจิตรกรมขนาดเล็ก ครั้งที่3 ชุด "แปรงป้าย ปรายฝัน" ณ แกรนด์ฮอล์ ศูนย์การค้าริเวอร์วิตี้ 18 ธันวาคม 2550 - 6 มกราคม 2550 = 3rd Mini Painting Exhibition "Painting the imaginary dream" 68 Artists all one for the King
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • 3rd Mini Painting Exhibition "Painting the imaginary dream" 68 Artists all one for the King
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
  บรรณลักษณ์ 179 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ศิลปกรรม -- นิทรรศการ.
 • นิทรรศการจิตรกรรมขนาดเล็ก "68 ดวงใจถวายพระพร ธ ผู้ครองใจไทยทั่วหล้า"
 • 68 ดวงใจถวายพระพร ธ ผู้ครองใจไทยทั่วหล้า : นิทรรศการจิตรกรมขนาดเล็ก ครั้งที่3 ชุด "แปรงป้าย ปรายฝัน" ณ แกรนด์ฮอล์ ศูนย์การค้าริเวอร์วิตี้ 18 ธันวาคม 2550 - 6 มกราคม 2550 = 3rd Mini Painting Exhibition "Painting the imaginary dream" 68 Artists all one for the King
 • 3rd Mini Painting Exhibition "Painting the imaginary dream" 68 Artists all one for the King
 • ศิลปกรรม -- นิทรรศการ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201012327290   700.74 น347ห 2550  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [3710]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold