สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00004631 00004632 00004633 00004634
ISBN 9745344702
DC Call Number 495.182495911 ย116ภ 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • เหยิน จิ่งเหวิน
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาจีนระดับต้น 1 / เหยิน จิ่งเหวิน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
  บรรณลักษณ์ 237 หน้า. + ซีดี-รอม
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาจีนกลาง -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาจีนกลาง -- บทสนทนาและวลี.
 • เหยิน จิ่งเหวิน
 • ภาษาจีนระดับต้น 1 / เหยิน จิ่งเหวิน
 • ภาษาจีนกลาง -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาจีนกลาง -- บทสนทนาและวลี.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201052925870   495.182495911 ย116ภ 2544 ล.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32201030981070 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   495.182495911 ย116ภ 2544 ล.1 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  32201056587692 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   495.182495911 ย116ภ 2544 ล.1 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   4. [ ขอจอง ]  32201098789230 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   495.182495911 ย116ภ 2544 ล.1 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [3654]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold