สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000590,ฉ.1
DC Call Number 621.31915 บ145ท 2538
ชื่อผู้แต่ง
 • บรรจง จันทมาศ
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง / บรรจง จันทมาศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538.
  บรรณลักษณ์ 179 หน้า : ภาพประกอบ.
  หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
  หัวเรื่องทั่วไป
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสตรง.
 • กระแสไฟตรง.
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • บรรจง จันทมาศ
 • ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง / บรรจง จันทมาศ
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสตรง.
 • กระแสไฟตรง.
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200912729454   621.31915 บ145ท 2538 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [335]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold