สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00004210
ISBN 9749969286
DC Call Number 428.249591 ป576ภ 2549
ชื่อผู้แต่ง
 • เปรมจิต บีท
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษในสำนักงาน / เปรมจิต บีท
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : Read & Share, 2549.
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ.
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • เปรมจิต บีท
 • ภาษาอังกฤษในสำนักงาน / เปรมจิต บีท
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ.
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201076187412 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   428.249591 ป576ภ 2549  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [3338]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold