สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00003696
ISBN 9743460489
DC Call Number 628.53 ว128ม 2543
ชื่อผู้แต่ง
 • วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
 • ชื่อเรื่อง
 • มลภาวะอากาศ / วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
  บรรณลักษณ์ 397 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • มลพิษทางอากาศ.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • นิตยา มหาผล
 • ธีระ เกรอต
 • วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
 • มลภาวะอากาศ / วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
 • มลพิษทางอากาศ.
 • นิตยา มหาผล
 • ธีระ เกรอต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32201070365016   628.53 ว128ม 2543  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [2945]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold