สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000517
ISBN 9748778835
DC Call Number 658 พ244จ 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • พรนพ พุกกะพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • จริยธรรมทางธุรกิจ : Business ethics / พรนพ พุกกะพันธุ์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
  บรรณลักษณ์ 399 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • พรนพ พุกกะพันธุ์
 • จริยธรรมทางธุรกิจ : Business ethics / พรนพ พุกกะพันธุ์
 • จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200990163218 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   658 พ244จ 2544  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [294]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold