สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000463
ISBN 9744890193
DC Call Number 620.00420285 อ741ค [25-?]
ชื่อผู้แต่ง
 • อินทรชิต หอวิจิตร.
 • ชื่อเรื่อง
 • Quick step autoCAD 2002 / อินทรชิต หอวิจิตร.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [25-?].
  บรรณลักษณ์ 228 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การเขียนแบบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • อินทรชิต หอวิจิตร.
 • Quick step autoCAD 2002 / อินทรชิต หอวิจิตร.
 • ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การเขียนแบบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200958901832 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   620.00420285 อ741ค [25-?]  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [270]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold