สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00002692
DC Call Number 690.026 ข291 2539
ชื่อเรื่อง
 • ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร / รวบรวมโดย ไชยยุทธ ณ นคร.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ, 2539.
  บรรณลักษณ์ จ, 314 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • กฎหมายก่อสร้าง.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ไชยยุทธ ณ นคร,
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ.
 • ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร / รวบรวมโดย ไชยยุทธ ณ นคร.
 • อาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
 • กฎหมายก่อสร้าง.
 • ไชยยุทธ ณ นคร,
 • สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200938929296   690.026 ข291 2539  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [2541]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold