สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000387
ISBN 9748598462
DC Call Number 303.34 ร314ภ 2544
ชื่อผู้แต่ง
 • รังสรรค์ ประเสริฐศรี
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาวะผู้นำ = Leadership / รังสรรค์ ประเสริฐศรี
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Leadership
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ไดมอน อิน บิสซิเนท เวิลด์, 2544.
  บรรณลักษณ์ 310 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาวะผู้นำ.
 • ผู้นำ.
 • รังสรรค์ ประเสริฐศรี
 • ภาวะผู้นำ = Leadership / รังสรรค์ ประเสริฐศรี
 • Leadership
 • ภาวะผู้นำ.
 • ผู้นำ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200994989274 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   303.34 ร314ภ 2544  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [213]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold