สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00002428
ISBN 9745096164
DC Call Number 621.902 ว841ท 2536
ชื่อผู้แต่ง
 • วีระชัย รัตนไชย.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีเครื่องกล / วีระ รัตนไชย.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
  บรรณลักษณ์ 214 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • เครื่องมือกล
 • เครื่องจักรกล
 • วีระชัย รัตนไชย.
 • ทฤษฎีเครื่องกล / วีระ รัตนไชย.
 • เครื่องมือกล
 • เครื่องจักรกล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200916385818 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   621.902 ว841ท 2536 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [1847]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold