สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00002415
ISBN 9745341088
DC Call Number 621.31 ต864ท 2542
ชื่อผู้แต่ง
 • โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Circuits) / โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ. ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสสลับ.
 • กระแสไฟฟ้าสลับ.
 • การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า.
 • โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
 • ทฤษฎีและการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Circuits) / โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ
 • วงจรไฟฟ้า -- กระแสสลับ.
 • กระแสไฟฟ้าสลับ.
 • การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200996969430 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   621.31 ต864ท 2542  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [1837]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold