สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00002290,ฉ.1 00002291,ฉ.2
ISBN 9789749410585
DC Call Number 515.43 ศ219อ 2549
ชื่อผู้แต่ง
 • ศรีบุตร แววเจริญ
 • ชื่อเรื่อง
 • อินทิกรัลและการประยุกต์ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ = ศรีบุตร แววเจริญ และชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
  บรรณลักษณ์ 528 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  ชื่อชุด
 • คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ;
 • หัวเรื่องทั่วไป
 • อินทิกรัลแคลคูลัส -- โจทย์และแบบฝึกหัด
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรม -- โจทย์และแบบฝึกหัด
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
 • ศรีบุตร แววเจริญ
 • อินทิกรัลและการประยุกต์ : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ = ศรีบุตร แววเจริญ และชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
 • คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ;
 • อินทิกรัลแคลคูลัส -- โจทย์และแบบฝึกหัด
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรม -- โจทย์และแบบฝึกหัด
 • ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200916941438   515.43 ศ219อ 2549 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32200956709852   515.43 ศ219อ 2549 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [1498]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold