สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00001572,ฉ.1 00001573,ฉ.2 00001574,ฉ.3
ISBN 9742121559
DC Call Number 629.25 น169ท 2549
ชื่อผู้แต่ง
 • นพดล คำมณี
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น / นพดล คำมณี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
  บรรณลักษณ์ 173 หน้า : ภาพประกอบ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • เครื่องยนต์
 • เครื่องยนต์ -- คู่มือ
 • นพดล คำมณี
 • ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น / นพดล คำมณี
 • เครื่องยนต์
 • เครื่องยนต์ -- คู่มือ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200956305270   629.25 น169ท 2549 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32200910945272 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   629.25 น169ท 2549 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  32200958943430 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   629.25 น169ท 2549 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [1173]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold