สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00011864
ISBN 9789742282561
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number นว ค725ท 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • เคท, ลอเรน.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทุรทัณฑ์ = Rapture / ลอเรน เคท เขียน ; นลิญ แปล.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2558.
 • เคท, ลอเรน.
 • ทุรทัณฑ์ = Rapture / ลอเรน เคท เขียน ; นลิญ แปล.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63344515  นว ค725ท 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10768]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold