สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011772
ISBN 9786162873188
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 613 ค951ท 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • โคะบะยะชิ, ฮิโระยุกิ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทำไมสิ่งนี้ถึงดีต่อสุขภาพ / โคะบะยะชิ ฮิโระยุกิ ; ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ, ผู้แปล.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Naze, "Kore" wa kenkou ni iinoka?
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562.
  หมายเหตุ ทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วย "ระบบประสาทอัตโนมัติ" -- สุขภาพจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติ -- พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ช่วยให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำงานมากขึ้น -- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วย "ระบบประสาทอัตโนมัติ"
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Autonomic Nervous System -- immunology.
 • การดูแลสุขภาพ.
 • ระบบประสาทออโตโนมิก.
 • สุขภาพ.
 • โคะบะยะชิ, ฮิโระยุกิ.
 • ทำไมสิ่งนี้ถึงดีต่อสุขภาพ / โคะบะยะชิ ฮิโระยุกิ ; ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ, ผู้แปล.
 • Naze, "Kore" wa kenkou ni iinoka?
 • Autonomic Nervous System -- immunology.
 • การดูแลสุขภาพ.
 • ระบบประสาทออโตโนมิก.
 • สุขภาพ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63228226  613 ค951ท 2562  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10690]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold