สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011755 00011756
ISBN 9789740338864
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 658.812 จ423 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย.
 • ชื่อเรื่อง
 • จิตวิทยาการบริการ = Service Psychology / นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
  หมายเหตุ ธุรกิจบริการและงานบริการยุคใหม่ -- องค์ประกอบและลักษณะเฉพาะของงานบริการ -- การประยุกต์ทฤษฎ๊และแนวคิดทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อวิเคราะห์ผู้รับบริการ -- ทฤษฎ๊สาขาจิตวิทยามานุษยวิทยา และทฤษฎีทางสังคมวิทยาสำหรับการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ความจำเป็น ความต้องการ และผลิตภัณฑ์บริการ -- ทฤษฎีสาขาจิตวิทยาพฤติกรรมและจิตวิทยาสุขภาพที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ความจำเป็น และผลิตภัณฑ์บริการสำหรับผู้รับบริการเป็นรายบุคคล -- องค์ประกอบและลักษณะบุคลิกภาพเพื่องานบริการ -- แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการ -- กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในการบริการ -- การจัดการองค์การเพื่อเสริมสร้างผลิตภาพและคุณภาพการบริการ -- พฤติกรรมองค์การในธุรกิจบริการ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การบริการลูกค้า -- แง่จิตวิทยา.
 • การบริการลูกค้า.
 • ความพอใจของผู้ใช้บริการ.
 • ความสัมพันธ์กับลูกค้า.
 • งานบริการ.
 • งานบริการ -- การจัดการ.
 • จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
 • บริการลูกค้า.
 • บริการลูกค้า -- แง่จิตวิทยา
 • แรงงานในอุตสาหกรรมบริการ -- แง่จิตวิทยา.
 • อุตสาหรกรรมบริการ.
 • นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย.
 • จิตวิทยาการบริการ = Service Psychology / นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย.
 • การบริการลูกค้า -- แง่จิตวิทยา.
 • การบริการลูกค้า.
 • ความพอใจของผู้ใช้บริการ.
 • ความสัมพันธ์กับลูกค้า.
 • งานบริการ.
 • งานบริการ -- การจัดการ.
 • จิตวิทยาอุตสาหกรรม.
 • บริการลูกค้า.
 • บริการลูกค้า -- แง่จิตวิทยา
 • แรงงานในอุตสาหกรรมบริการ -- แง่จิตวิทยา.
 • อุตสาหรกรรมบริการ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63406749  658.812 จ423 2562  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  63065562  658.812 จ423 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10685]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold