สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011683 00011946
ISBN 9786162820267
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.24 ศ439ภ 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • ศิรวัตร ไทยแท้.
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจสายการบิน = English for airline business / ศิรวัตร ไทยแท้.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ท้อป, 2559.
  หมายเหตุ Asking for information -- Making reservation -- Purchasing ticket -- At the check-in desk -- Seating preference -- Baggage allowance -- Special passengers -- immigration procedures -- Customs formalities -- Flight irregularities -- Pre-flight & Pre-boarding -- Boarding Procedures -- Inflight services and amenities -- Landing & Disembarkation -- Safety & Emergencies.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • English language.
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน.
 • ภาษาอังกฤษ -- สายการบิน.
 • ศิรวัตร ไทยแท้.
 • ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจสายการบิน = English for airline business / ศิรวัตร ไทยแท้.
 • English language.
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน.
 • ภาษาอังกฤษ -- สายการบิน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63636838  428.24 ศ439ภ 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  63482475  428.24 ศ439ภ 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10625]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold