สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011478
ISBN 9789749918098
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.381 ธ647ด 2554
ชื่อผู้แต่ง
 • ธีรวัฒน์ ประกอบผล.
 • ชื่อเรื่อง
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ = Digital electronics / ธีรวัฒน์ ประกอบผล.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ท้อป, 2554.
  หมายเหตุ ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ -- ระบบตัวเลขที่ใช้ในดิจิตอล -- ไบนารีลอจกเกต -- การใช้ไบนารีลอจิกเกต -- คุณสมบัติของไอซีและการเชื่อมต่อ -- การเข้ารหัส การถอดรหัสและการแสดงผล -- ฟลิปฟลอป -- วงจรนับ -- ชิพต์รีจีสเตอร์ -- วงจรทางคณิตศาสตร์ -- หน่วยความจำ -- ระบบดิจิตอล -- การติดต่อกับอุปกรณ์อนาลอก
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Digital electronics.
 • ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์.
 • วงจรลอจิก.
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์.
 • ธีรวัฒน์ ประกอบผล.
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ = Digital electronics / ธีรวัฒน์ ประกอบผล.
 • Digital electronics.
 • ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์.
 • วงจรลอจิก.
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62499578  621.381 ธ647ด 2554  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10464]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold