สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011457 00011458
ISBN 9781305075399
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.5 E37G 2016
ชื่อผู้แต่ง
 • Elbaum, Sandra n.
 • ชื่อเรื่อง
 • Grammar in context 3 / Sandra N Elbaum.
 • ครั้งที่พิมพ์ 6th ed.
  พิมพลักษณ์ Boston : Thomson Heinle, 2016.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • English language -- Grammar -- Problems, exercises
 • English language -- Sound recordings for foreign speakers
 • English language -- Textbooks for foreign speakers
 • Elbaum, Sandra n.
 • Grammar in context 3 / Sandra N Elbaum.
 • English language -- Grammar -- Problems, exercises
 • English language -- Sound recordings for foreign speakers
 • English language -- Textbooks for foreign speakers
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62836178  428.5 E37G 2016  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62560257  428.5 E37G 2016 c.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10452]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold