สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011417
ISBN 9789740330844
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 363.7392 ศ719ม 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
 • ชื่อเรื่อง
 • มลพิษทางอากาศ / ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,|c 2559.
  หมายเหตุ ความหมายของมลพิษทางอากาศ -- สารมลพิษทางอากาศ -- มลพิษทางอากาศข้ามพรมแดน -- อุตุนิยมวิทยามลพิษทางอากาศ -- การแพร่กระจายของสารมลพิษทางอากาศ -- การควบคุมการปล่อยอนุภาคฝุ่นจากอุตสาหกรรม -- การควบคุมการปล่อยก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรม -- การควบคุมมลพิษทางอากาศจากการจราจรทางบก -- การตรวจวัดสารพิษทางอากาศ -- กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพอากาศ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • มลพิษทางอากาศ.
 • คุณภาพทางอากาศ.
 • มลภาวะในอากาศ.
 • ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
 • มลพิษทางอากาศ / ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.
 • มลพิษทางอากาศ.
 • คุณภาพทางอากาศ.
 • มลภาวะในอากาศ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62594374  363.7392 ศ719ม 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10421]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold