สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011410
ISBN 9786163742513
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 910.4 ฉ261ห 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • ฉันทัช วรรณถนอม.
 • ชื่อเรื่อง
 • หลักการมัคคุเทศก์ / ฉันทัช วรรณถนอม.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Tourist guide.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557.
  หมายเหตุ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ -- บทที่ 2 คุณสมบัติ มรรยาท การวางตัวและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ -- บทที่ 3 บทบาท หน้าที่ ความสามารถในการเป็นผู้นำเที่ยว -- บทที่ 4 การวางแผนและการแก้ไขปัญหาในการนำเที่ยว -- บทที่ 5 เทคนิคการนำชมและศิลปะการพูดเพื่อการนำเที่ยว -- บทที่ 6 มัคคุเทศก์กับนักท่องเที่ยว -- บทที่ 7 ระเบียบ ขั้นตอน และพิธีการเข้าออกประเทศ -- บทที่ 8 บทบาทของมัคคุเทศก์ต่อธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก์.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์ -- จรรยาบรรณ.
 • ฉันทัช วรรณถนอม.
 • หลักการมัคคุเทศก์ / ฉันทัช วรรณถนอม.
 • Tourist guide.
 • การท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์ -- จรรยาบรรณ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62618675  910.4 ฉ261ห 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10417]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold