สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011315 00011933
ISBN 9789740334316
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428 ก392ภ 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • กันยารัตน์ เกตุขำ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย = English for research writing / กันยารัตน์ เกตุขำ.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
  หมายเหตุ Writing Correct Sentences -- Using Modifiers -- Making Your Sentence Concise.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • English language -- Usage.
 • การเขียนทางวิชาการ -- วิจัย.
 • Technical writing.
 • กันยารัตน์ เกตุขำ.
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย = English for research writing / กันยารัตน์ เกตุขำ.
 • English language -- Usage.
 • การเขียนทางวิชาการ -- วิจัย.
 • Technical writing.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62066099  428 ก392ภ 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  63432776  428 ก392ภ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10378]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold